Menu

Các giá trị cốt lõi, cấu trúc doanh nghiệp, cột mốc, thành tựu và đóng góp to lớn của nhà điều hành là tiền đề, động lực cho sự phát triển chung cho một tương lai vững mạnh của TBS.

about-landing-image-1

Cấu trúc Công ty

TBS đầu tư và phát triển 6 lĩnh vực chính, bao gồm: Da giày, Túi xách, Đầu tư và quản lí Bất động sản và Hạ tầng công nghiệp, Cảng & Logistics, Thương mại & Dịch vụ. Mỗi ngành nghề đều có những thành tích, thành công đáng kể góp phần quan trọng vào sự phát triển vững mạnh của công ty.

about-landing-image-2

Giá trị cốt lõi

Nhân sự, đổi mới & sáng tạo, đồng hành cùng phát triển & sẻ chia, trách nhiệm là những giá trị cốt cõi của TBS trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

about-landing-image-3

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Được thành lập từ năm 1989, trong quá trình phát triển, TBS đã trải qua rất nhiều thăng trầm với những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của công ty trong từng giai đoạn, để đưa các ngành công nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

about-landing-image-4

Thành tựu nổi bật

Bằng sự nỗ lực của cả tập thể, nhiều năm qua, TBS luôn tự hào với những thành tựu đạt được trong quá trình sản xuất và xuất khẩu, đổi mới công nghệ cũng như xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đưa các ngành công nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

vision-mission-image-2

Lãnh Đạo & Điều Hành

Đội ngũ quản lý của TBS được tổ chức theo hệ thống hai tầng, với Hội đồng quản trị giữ vai trò giám sát và Ban điều hành chịu trách nhiệm về các hoạt động điều hành, hoạt động tài chính và hoạt động tăng trưởng kinh doanh. Sự phát triển và thành công của công ty phải kể đến sự lãnh đạo tài tình và tầm nhìn xa về chiến lược của đội ngũ lãnh đạo.