Menu

TBS đang dần khẳng định là công ty đầu tư quốc tế đa ngành uy tín tại Việt Nam và trong khu vực, mang đẳng cấp quốc tế, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam đồng thời đưa các ngành công nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuổi giá trị toàn cầu.

su-menh

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Bằng khát vọng, ý chí quyết tâm, cùng với tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo của một đội ngũ vững mạnh và tầm nhìn xa về chiến lược của nhà lãnh đạo, phấn đấu đến năm 2025, TBS sẽ trở thành công ty đầu tư quốc tế đa ngành uy tín tại Việt Nam.

vision-mission-image-2

CÂU CHUYỆN TBS

Thế giới làm được, ắt ta sẽ làm được. Với lòng tin vào tài trí và khả năng của người Việt Nam, ba mươi năm qua, tôi và đồng đội đã gầy dựng, phát triển TBS và chứng minh tiềm năng của ngành công nghiệp nước nhà trên thương trường quốc tế.