Menu

SỨC KHỎE
& AN TOÀN
LAO ĐỘNG

Sức khoẻ và sự an toàn của nhân viên công ty và đối tác là một trong những vấn đề quan trọng và được quan tâm nhất của TBS.

TBS thường xuyên tổ chức đào tạo, huấn luyện và huấn luyện lại về an toàn lao động cho nhân viên, đồng thời đề ra những quy định làm việc để bảo đảm an toàn ở mức độ cao nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức bếp ăn tập thể và xây dựng siêu thị nhỏ, cũng như phòng khám bệnh khẩn cấp để bảo đảm an toàn vệ sinh và sức khoẻ cho tất cả các nhân viên làm việc tại công ty. TBS cũng đảm bảo các hoạt động của mình theo nguyên tắc giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường.

 

social-responsibility-image-1

 

Các hoạt động vì sức khoẻ và an toàn lao động

  • Cung cấp và duy trì môi trường làm việc khỏe mạnh và an toàn cho nhân viên của công ty.
  • Bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên, nhà thầu, và khách tham quan công ty.
  • Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường thông qua việc phòng tránh ô nhiễm và quản lý chất thải phù hợp.
  • Tuân thủ các luật, quy định về sức khỏe, an toàn, và môi trường của Việt Nam.
  • Cung cấp thông tin, hướng dẫn, đào tạo và giám sát nhân viên về sức khỏe, an toàn và môi trường.
  • Cải tạo nhà xưởng, trang bị quạt hút nóng quạt gió, máy hút bụi…Công nhân làm việc ở các nơi có mùi hóa chất đều được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và có chế độ phụ cấp độc hại.

Các hoạt động khác

  • Đội vệ sinh tạp vụ công ty thường xuyên chăm sóc, vệ sinh lau chùi toàn bộ công ty sạch sẽ.
  • Trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhân viên về những vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn.
  • Định kỳ xem xét, và khi cần thiết, chỉnh sửa chính sách này.

Xem tất cả các hoạt động khác