Menu

TBS cam kết các yêu cầu về Sức khỏe và An toàn, Môi trường làm việc chuyên nghiệp cũng như thực hiện các
Trách nhiệm xã hội nhằm xây dựng tương lai vững bền cho cả tập thể và cả cộng đồng xã hội.

sustainability-image-1

SỨC KHỎE & AN TOÀN LAO ĐỘNG

Sức khoẻ và sự an toàn của nhân viên Công ty và các đối tác kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng và được quan tâm nhất của TBS.

sustainability-image-2

VÌ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên quan điểm "phát triển bền vững" làm kim chỉ nam, trong quá trình thiết kế và xây dựng khu nhà xưởng, TBS luôn chú trọng đến cảnh quan, không gian xanh mát, đảm bảo môi trường làm việc xanh, sạch, an toàn cho nhân viên và cộng đồng xung quanh.

phat-trien-ben-vung-2

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Ý thức được vai trò của doanh nghiệp đối với cộng đồng, trong nhiều năm qua, TBS đã nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội. Đây là một hoạt động thường niên và liên tục của TBS.