Menu

Bước 1: Ứng tuyển

Có 03 hình thức để bạn ứng tuyển:

  • Nộp hồ so trực tiếp (bản photo) tại các văn phòng, chi nhánh của TBS Group nơi bạn muốn làm việc
  • Nộp qua email: Đính kèm hồ sơ ứng tuyển theo quy định gửi về địa chỉ tuyendung@tbsgroup.vn.
  • Nộp trực tuyến trong mỗi thông báo ứng tuyển

Bước 2: Sơ vn

  • Vòng sơ vấn bao gồm 03 phần thi: IQ, Anh văn và vi tính. Số lượng phần thi trong vòng sơ vấn có thể nhiều hoặc ít hơn tùy vị trí tuyển dụng

Bước 3: Phng vn vòng 1

  • Vòng phỏng vấn nhân sự

Bước 4: Phỏng vấn vòng 2

  • Vòng phỏng vấn chuyên môn

Bước 5: Tha thun lương, thi gian làm vic